Ostatnio zespół CoolingFlow, pod kierownictwem Roberta Aptacy, został poproszony o przeprowadzenie naprawy agregatu wody lodowej – chillera CIAT model LDH702BV. Jak zawsze, rozpoczęliśmy od dokładnego przeglądu zerowego urządzenia oraz skontrolowaliśmy cały system chłodzenia maszyn.

Wyniki przeglądu chillerów CIAT model LDH702BV

Podczas przeglądu zidentyfikowano uszkodzenie wentylatora skraplacza model A3G800-AU25-61 w sekcji pierwszej. Ta sekcja posiada dwa wentylatory: pierwszy uruchamia się razem ze sprężarkami, a drugi, który uległ uszkodzeniu, odpowiada za utrzymanie skroplonego czynnika chłodniczego na odpowiednim poziomie. Awarie tego wentylatora skutkowały nadmiernym wzrostem ciśnienia, co prowadziło do zatrzymania chillerów z błędem wysokiego ciśnienia (HP).

Nasi technicy zaobserwowali tłuste plamy oleju wokół sprężarek, co wskazuje na rozszczelnienie układu freonowego. Wyniki pomiarów czynnika chłodniczego potwierdziły brak gazu i ubytek freonu, a to może doprowadzić do bardzo kosztownej awarii.

Stwierdzono, że skraplacze są dość brudne i niedługo mogły stać się niedrożne. W tym modelu chillerów wykorzystano skraplacze aluminiowe mikrokanałowe, które są wrażliwe na wyginanie. W omawianym przypadku silne wentylatory powodowały wyginanie skraplacza, co prowadziło do pęknięć.

Kontrola i Próbny Rozruch Chillerów CIAT LDH702BV

Nasi specjaliści przeprowadzili szczegółową kontrolę i próbny rozruch chillerów CIAT model LDH702BV, aby zapewnić ich efektywność i niezawodność. Kontrola objęła: pomiar izolacji i przebicia do masy wszystkich elementów wykonawczych takich jak; silniki wentylatorów, silniki pomp wodnych oraz silniki sprężarek.

Po przeprowadzeniu rozruchu chillerów, zmierzyliśmy prądy każdego z wymienionych podzespołów, porównując wyniki z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej (DTR). Sprawdziliśmy również nastawy termików przed stycznikami, które były prawidłowo ustawione.

Naprawa Chillera CIAT model LDH702BV

Diagnostyka i Interwencja

Przed przystąpieniem do naprawy odzyskaliśmy i przeważyliśmy resztki czynnika chłodniczego freonu z obu sekcji chillera. Stwierdzając ubytek freonu na poziomie 25%, co wymaga całkowitej wymiany czynnika. Następnie przy użyciu Azot Techniczny i z pomocą piany szukaliśmy miejsc wycieku czynnika chłodniczego. Wykryliśmy trzy wycieki, w tym jedno wymagające spawania instalacji freonowej.

Rozwiązania i Optymalizacja

Odzyskaliśmy i oddaliśmy do utylizacji resztek pozostałego oleju sprężarkowego, obydwie sekcje zostały ponownie zalane nowym i czystym olejem. Wykonaliśmy bardzo długą próżnię wraz z testem. Następnie napełniliśmy układy nowym, czystym freonem zgodnie z DTR. W międzyczasie serwisanci z zaprzyjaźnionej firmy ChillerSerwis wymienili i uruchomili nowy wentylator skraplacza, a także przeprowadzili dokładne czyszczenie skraplaczy oraz całego urządzenia.

Kontrola Systemów Współpracujących

Skontrolowaliśmy filtry wodne przed chillerem oraz przeprowadziliśmy symulację zatrzymania układu wody, aby zweryfikować działanie flow-switch i zabezpieczeń chillera.

Naprawa Chillera CIAT model LDH702BV jej wyniki

Chillery CIAT model LDH702BV zostały pomyślnie naprawione przez zespół CoolingFlow pod kierownictwem Roberta Aptacy. Urządzenie pracuje poprawnie, szybko osiągając żądaną temperaturę wody lodowej. Wszystkie elementy wykonawcze działają zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR, co potwierdza skuteczność przeprowadzonych działań serwisowych.

Dzięki doświadczeniu i zaawansowanej wiedzy technicznej Coolingflow Roberta Aptacy, chiller CIAT model LDH702BV jest w pełni przywrócony do efektywnej pracy, co zapewnia klientom ciągłość i niezawodność operacyjną. Zachęcamy do regularnego serwisowania i korzystania z profesjonalnych usług CoolingFlow, aby unikać przyszłych problemów i awarii.