Naprawa Chłodziarki Wody HABOR | CoolingFlow Robert Aptacy — Chłodnictwo Przemysłowe

Niedawno nasz zespół w CoolingFlow miał okazję pracować nad naprawą chłodziarki HABOR. Ważne jest, aby podkreślić, że chodzi o chłodziarkę wody, a nie o chiller olejowy. Urządzenie to dotarło do nas w stanie działającym, lecz niestety nie wykonywało swojej podstawowej funkcji chłodzenia. Brak było jakichkolwiek błędów w systemie, po prostu urządzenie nie działało efektywnie. Nasz zespół natychmiast przystąpił do szczegółowej diagnostyki chłodziarki HABOR.

Pierwsza Ocena — Chłodziarka Wody HABOR:

Zidentyfikowaliśmy kilka problemów. Sprężarka chłodnicza była zużyta i prawie nie funkcjonowała. Stwierdziliśmy również, że układ freonowy jest nieszczelny i zawiera tylko 40% pierwotnego napełnienia. Ponadto, urządzenie pracowało na czynniku R22, co wymagało zmiany na bardziej ekologiczny retrofit. Pompa wody osiągała zaledwie 1 Bar ciśnienia, co wskazywało na potrzebę kompleksowego serwisu.

Proces naprawa chłodziarki HABOR:

Po przedstawieniu klientowi szczegółowego raportu stanu technicznego i kosztorysu, zdecydowano o przeprowadzeniu częściowej naprawy. Obejmowała ona wymianę sprężarki, uszczelnienie układu freonowego oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego. Pompa wody pozostała bez zmian.

W trakcie naprawy przeprowadziliśmy testy szczelności azotem technicznym, które nie wykazały nieszczelności. Zastąpiliśmy stary kompresor używanym, ale w doskonałym stanie. Wymieniliśmy filtr osuszacza, odzyskaliśmy czynnik R22 do utylizacji, a następnie wykonaliśmy próżnię w układzie freonowym i napełniliśmy go czystym czynnikiem RETROFIT.

Podsumowanie naprawa chłodziarki wody HABOR:

Po zakończeniu prac urządzenie zostało dokładnie oczyszczone, przygotowaliśmy linię wody lodowej i przeprowadziliśmy testy. Chłodziarka działała poprawnie, choć zauważyliśmy niższą wydajność pompy obiegowej. Należy pamiętać, że w chłodziarkach wody pompa jest elementem kluczowym. W przypadku jej awarii, woda w parowniku może zamarznąć, co grozi uszkodzeniem urządzenia. Regularne przeglądy techniczne są zatem niezbędne, aby zapobiegać awariom i minimalizować koszty eksploatacji.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego serwisu i naprawa chłodziarki HABOR, CoolingFlow jest do Twojej dyspozycji. Obsługujemy klientów na terenie całej Polski, a nasz serwis stacjonarny znajduje się w Wałsnowie.

Kontakt do Nas tel. 501 179381